OK
کابینت بانک

آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس


آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس

آموزش رايگان و کامل نرم افزار کات ليست پلاسبراي دانلود نرم افزار کات ليست پلاس از لينک زير استفاده کنيد:

دانلود کات ليست پلاس در کابينت بانک

 در ابتدا نرم افزار را باز کنيد. شما بايد تنظيمات اوليه نرم افزار را مطابق استاندارد مورد استفاده در ايران اعمال کنيد. براي اين منظور:
در منوي اصلي نرم افزار setting  را انتخاب کرده و وارد قسمت general prefrences شويد.( تصوير را ببينيد )

کات ليست پلاس | نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

پنجره زير باز مي شود.
•    گزينه millimeter را انتخاب کنيد.


کات ليست پلاس | نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

در همان پنجره در قسمت reports گزينه هاي unit for area  و units for lineal dimentions را مانند تصوير تغيير دهيد.
•    هر دو meter شود.اين تغييرات را ok کرده و پنجره را ببنديد.

دوباره وارد setting  شويد و وارد project شده ، جدولي باز مي شود مانند تصوير به قسمت advanced  رفته و گزينه manual را انتخاب کنيد.

تغييرات را ok کرده و پنجره را ببنديد.

o    درآموزش اوليه کات ليست ما با سه بخش parts و layout  و raw material کار مي کنيم.

   Parts :
بخشي است که ما ابعاد قطعات مورد نظر مانند بدنه، کف، درب و... را در آن وارد مي کنيم.
    Lay out   :
بخشي است که پس از آناليز مي توانيم پلان برش و نحوه چيدمان قطعات را در آن ببينيم.
Raw material :
بخشي است که ما  اطلاعات و ابعاد ورق مورد نظر مان را در آن ذخيره مي کنيم
اين نرم افزار بر خلاف کات مستر ابعاد استاندارد ورق ها را ذخيره مي کند.

مثلا  MDF  شانزده ميلي متري سفيد صابوني با ابعاد 1830*3660 هميشه در نرم افزار شما موجود خواهد بود.

حالا تنظيمات اوليه انجام شده و ميخواهيم نحوه آناليز کردن را با يک مثال برايتان توضيح دهيم:

قبل از هر چيز بايد استانداردهاي ورق هاي خود را براي نرم افزار تعريف کنيم پس وارد قسمت raw material شده و گزينه sheet goods را مانند تصوير انتخاب مي کنيم.

در قسمت sheet goods  روي يکي از گزينه ها مثلا Baltic birch راست کليک کرده و new material  را انتخاب مي کنيم (مراحل در تصوير نشان داده شده اند)قسمتي به نام new 1 باز مي شود نام آن را متريال مورد نيازمان مثلا MDF شانزده ميلي متري سفيد صابوني، مانند تصوير وارد کنيد.


روي متريال ساخته شده کليک کنيد و در جدول نشان داده شده در تصوير موارد زير را وارد کنيد:
    Width : عرض مثلا 1830
Length : طول مثلا 3660
Units : تعداد که معمولا sheets گذاشته مي شود
Actual thick  : ضخامت مثلا  16mm

در اين قسمت مواردي مانند :
انبار: وقتي استفاده مي شود که بخواهيد از ورق هاي موجود در انبار استفاده کنيد، معمولا پيش فرض نرم افزار اينگونه است که شما از اين ورق به تعداد زياد در انبار موجود داريد. (البته اين موردخيلي کاربردي ندارد)
تريم : تريم براي برش اطراف ورق است.
تريم عرض : با مقدار دادن به آن از عرض ورق کم مي کنيم.
تريم طول : با مقدار دادن به آن از طول ورق کم ميکنيم.
o    معمولا در برش ها به دليل آسيب هاي احتمالي ورق بايد 10 ميلي متر از هر طرف ورق کم کرده و در تريم وارد کنيم.

حالا وارد تنظيمات ورق مي شويم.
در تصوير نشان داده شده:
فلش زرشکي : ضخامت اره برش شماست که پيش فرض آن 3.2 ميلي متر مي باشد.
فلش سبز: به نرم افزار مي گويد که راه ورق براي برش مهم نيست، معمولا براي ورق هاي سفيد صابوني و تک رنگ بدون راه  اين روش استفاده مي شود.
فلش آبي : به نرم افزار دستور مي دهد تا اولين برش بر اساس جهت راه ورق بريده شود. پيش فرض راه ورق به طول است.
فلش قرمز: به نرم افزار دستور مي دهد تا اولين برش را خلاف جهت راه ورق انجام دهد.در اينجا کار ما با قسمت متريال تمام شده حالا به قسمت parts مي رويم و قطعات مورد نظر از جمله بدنه، کف، درب و ... را وارد مي کنيم براي اين منظور وارد parts شده و روي قسمتي که در تصوير آبي رنگ است يعني  click here to add a part کليک مي کنيم مانند تصوير جدولي باز مي شود که در آن :1.    Thick ضخامت قطعه
2.    Copies تعداد قطعه
3.    Width عرض قطعه
4.    Length طول قطعه
5.    Can rotate قابليت چرخاندن
6.     Material name متريالي که تعريف کرده بوديد مثلا همان MDF 16 ميلي سفيد صابوني
7.    Material type گروه متريال که انتخاب کرده بوديد که معمولا بايد روي sheet good  باشد
8.    Banding نوارکاري
توجه داشته باشيد که هم زمان مي توانيد چند متريال باهم وارد کنيد.

مانند تصوير از مثال هاي ما کمک بگيريد و روش وارد کردن جزئيات در قسمت parts را ببينيد.
ما در اين تصوير از سه نوع MDF مختلف با ابعاد متفاوت کنار هم استفاده کرديم.

پس از وارد کردن قطعات و ابعاد آنها در قسمت parts وقتي مطمئن شديم که همه قطعات مورد نظر خود را وارد کرده ايم روي گزينه layout کليک مي کنيم و مطابق تصوير آناليز خود را مي بينيم.

براي اينکه اطمينان حاصل کنيم که تمام قطعه ها وارد آناليز ما شده اند مجددا روي گزينه parts کليک مي کنيم و تصوير زير ظاهر مي شود.
در تصوير مي بينيم که سه رديف نارنجي رنگ داريم، اين بدين معني است که اين سه رديف ايرادي داشته و وارد آناليز ما نشده اند پس بايد تصييح شوند.

رديف نارنجي رنگ 4 به دليل عدم تطابق ضخامت قطعه با ورق انتخابي وارد آناليز نشده و رديف نارنجي رنگ 5 بدليل بيشتر بودن عرض قطعه از عرض ورق و رديف نارنجي رنگ 6 بدليل اينکه ورقي برايش انتخاب نشده بود.
حال ايرادات خود را تصحيح کرده و دوباره روي layout کليک مي کنيم. در اين قسمت موارد روي تصوير مشخص شده اند .
اگر دوباره روي parts کليک کنيم ديگر در تصويربالا رديف نارنجي رنگي نمي بينيم.

اگر روي ستاره کليک کنيد در الگوي برش تغييراتي خواهيد داشت.
کليد f9 را از روي کيبورد خود فشار دهيد تصوير زير را خواهيد داشت.
در اين تصوير روي هر کدام از ورق ها که کليک کنيدتعداد مصرفي و  الگوي برش آن ورق را مشاهده خواهيد کرد.در اين قسمت براي تعداد مصرفي وقتي داريم 10*1 يعني از اين ورق 10 عدد مورد نياز است.

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

در اين قسمت مي خواهيم الگوي برش را تغيير دهيم پس از کادر زير استفاده مي کنيم. در اين کادر موارد نشان داده شده با فلش هاي رنگي به شرح ذيل هستند:
فلش رنگي 1 شماره قطعات را از الگوي برش حذف کرده يا نشان مي دهد.
فلش رنگي 2 نام قطعات را از الگوي برش حذف کرده يا نشان مي دهد.
فلش رنگي 3 نوارکاري پي وي سي را فعال يا غير فعال مي کند.
فلش رنگي 4 راه ورق را نشان داده يا حذف مي کند.
فلش رنگي 5 نحوه اوپتيمايز در الگوي برش را تغيير مي دهد.

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

توضيحات مربوط به فلش رنگي 5 يا همان style

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |
روي style کليک مي کنيم خواهيم داشت:
1- بر جهت راه ورق اوپتيمايز مي کند.
2- بر خلاف جهت راه ورق اوپتيمايز مي کند.
3- بيشترين استفاده را از پرت باقي مانده در طول ورق مي کند.
4- بيشترين استفاده را از پرت باقي مانده در عرض ورق مي کند.
5- هم در جهت راه ورق و هم خلاف جهت راه ورق اوپتيمايز مي کند.

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

در قسمت پايين نوار ابزار نرم افزار علامت پرينت دارد روي check all  که با فلش زرشکي نشان داده ايم کليک ميکنيم سپس روي پرينت که با فلش آبي مشخص کرده ايم و از کار خود پرينت مي گيريم.

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

حال اگر بخواهيم برخي موارد را پرينت بگيريم در قسمت تعداد مصرفي مي توانيم علامت بزنيم و سپس پرينت بگيريم مثلا در تصوير زير خواسته ايم تا اولي و دومي را پرينت نگيرد. و بايد روي پرينت علامت دار کليک کنيم تا پرينت بگيرد.

نرم افزار کات ليست پلاس | آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس | کابينت بانک |

سوالات احتمالي خود درباره کار با نرم افزارکات ليست پلاس را با متخصصين ما در انجمن کابينت بانک مطرح کرده و پاسخ خود را دريافت کنيد، ضمنا لينک آموزش هاي بعدي مانند نوارکاري و غيره در کات ليست به زودي اضافه خواهد شد.

براي دانلود نرم افزار کات ليست پلاس از لينک زير استفاده کنيد:

دانلود کات ليست پلاس در کابينت بانک
آموزش رايگان نرم افزار کات ليست پلاس
نويسنده :
مهدي از مشهد
تاريخ :
شنبه 12 اسفند 1396
نظر :
آقا دستتون درد نکنه. واقعا عالي بود
نويسنده :
محمد
تاريخ :
سه شنیه 17 بهمن 1396
نظر :
سلام عالي بود آيا اين نرم افزار زبان فارسي هم داره؟
نويسنده :
HABIB
تاريخ :
شنبه 23 دی 1396
نظر :
bandig نرم افزار رو چجوري فعال کنيم
نويسنده :
هستي
تاريخ :
یکشنبه 3 دی 1396
نظر :
سلام عالي بود، فقط يه سوال امکان چينش به صورت هاي ديگ هم هست يانه؟ لطفا آموزش کامل نرم افزار رو محبت بفرماييد به ايميل من ارسال کنيد.hasti2833@yahoo.com
نويسنده :
ميثم عباسي
تاريخ :
سه شنیه 21 آذر 1396
نظر :
ممنون از آموزش شما لطفا بگيد چطور ميشه فايل ها رو بصورت pdf ذخيره کنم
نويسنده :
جواد
تاريخ :
یکشنبه 9 مهر 1396
نظر :
سلام نرم افزار بسيار عالي بود فقط ميخواستم بدونم در اين نرم افزار فقط يک چيدمان براي برش وجود داره يا چند چيدمان؟و اگر چند چيدمان داريم بايد چطور به چيدمانهاي ديگه دسترسي پيدا کنيم؟
نويسنده :
علي
تاريخ :
پنجشنبه 9 شهریور 1396
نظر :
از آموزش خوبتون بسيار سپاسگزارم. عالي بود
نويسنده :
amin
تاريخ :
سه شنیه 24 مرداد 1396
نظر :
سلام من ميخواستم دانلود کنم فقط يه سوال برام پيش اومد اين نرم افزار ۶۴ بيتيه؟ من ويندوزم ۶۴ ...ميشه روش نصب کرد؟ يا ۳۲ بيتيه؟ ------- پاسخ کابينت بانک : سلام، 64 بيته
نويسنده :
محمد
تاريخ :
چهارشنبه 4 مرداد 1396
نظر :
سلام چرا هنگام پزينت فونت فارسي به صورت حروف ناخوانا چاپ ميشود؟
نويسنده :
وحيد
تاريخ :
شنبه 2 اردیبهشت 1396
نظر :
باتشکر از مطالب مفيدتون آيا امکان وارد کردن سايز ها از اکسل به نرم افزار وجود دارد يا خير؟
نويسنده :
خان
تاريخ :
سه شنیه 15 فروردین 1396
نظر :
لطفا اموزش نصب را نيز قرار دهيد . با تشکر
نويسنده :
Hakim
تاريخ :
یکشنبه 6 فروردین 1396
نظر :
با سلام. ضمن تبريک سال نو به مجموعه کاري کابينت بانک و تشکر بابت زحماتي که ميکشن. يک پيشنهاد داشتم. اگه بشه که بحث فعال سازي چاپ ليبل رو که معمولا توي نرم افزار ها موجود هست رو هم توضيح بديد. ممنون ميشم.
نويسنده :
ali
تاريخ :
سه شنیه 10 اسفند 1395
نظر :
سلام من فايل keygen رو نميتونم باز کنم چون ويروسه trojan/win32 داره. سالمشو نداريد؟؟؟ ***** پاسخ کابينت بانک : بايد آنتي ويروس رو غير فعال کنيد ، تمام فايل هاي KEYGAN توسط آنتي ويروس ها خطرناک شناخته ميشن، اين يه چيز طبيعيه نگران نباشيد.
نويسنده :
شيرىل
تاريخ :
سه شنیه 3 اسفند 1395
نظر :
سلام عليکم بسيار خوب بود ، موجودي انبار را از کجا وارد کنيم؟
نويسنده :
تاريخ :
یکشنبه 10 بهمن 1395
نظر :
سلام مرسي عالي بود اما نمي دونم چرا تعداد داده ها از 5 بيشتر نمي شه **** نحوه نصب رو مطالعه کنيد ، به خاطر اينکه هنوز نرم افزار رو فعال نکرديد
نويسنده :
ياشار
تاريخ :
چهارشنبه 15 دی 1395
نظر :
متراژ نوار مصرفي را از کجا بفهميم؟ ضمنا زاويه و شيار را چطور نشان داده و در انتها چگونه از متراژ آنها مطلع شويم؟
نويسنده :
شهرام زادمهر
تاريخ :
جمعه 26 آذر 1395
نظر :
بسيار عالي و سپاسگزارم از آموزش دقيق و پر محتواي شما لطفا توضيح دهيد که آيا مي شود بصورت دستي قطعات برش داده شده را خودمان روي ورق چيدمان کنيم***** کابينت بانک : خير متاسفانه
نويسنده :
حميد
تاريخ :
شنبه 29 آبان 1395
نظر :
بسيار عالي بود با تشکر لطف مي کنيد آموزش کاملتر رو در سايت هر چه سريعتر قرار دهيد يا براي من ايميل کنيد با تشکر از زحمات شما pars_pasargad_shiraz@yahoo.com

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر