OK
کابینت بانک
title-leftفرم های مورد نیاز کابینت سازان title-right
bg-corner

فرم مشخصات سفارش مشتری

این فرم ، برای درج ریز درخواست های مشتری استفاده می شود .

19690 3

فرم مرحله به مرحله انجام کار

این فرم ، برای درج تاریخچه انجام کار استفاده می شود و از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری خواهد شد.

12356 4

فرم سفارش یراق کابینت

فرم سفارش یراق یا صورت یراق ، برای آنالیز یراق مورد نیاز برای نصب کابینت ها کاربرد دارد ، که در زیر نمونه آن قابل مشاهده است.

11688 2

فرم رضایت نامه نصب کابینت

این فرم برای تایید اتمام کار و اعلام میزان رضایت مشتری از نحوه کارفروشنده کابینت دربخش های مختلف کاربرد دارد.

14988 4

فرم خام قرارداد کابینت آشپزخانه

این فرم ، یک متن آماده برای مکتوب و رسمی کردن توافق بین مشتری وفروشنده کابینت است

57037 4

فرم برآورد هزینه طراحی و اجرای کار

فرم برآورد هزینه ، برای محاسبه هزینه های لازمه اجرای کار کابینت کاربرد دارد .

13949 1

فرم برآورد اجرت نصاب

فرم نصب،برای برآورد ریز اجرت کار نصاب می باشد که البته ممکن است بنا به سبک کار شما جدول بندی و یا عنوان ها متغیر باشد.

12500 0

آنالیز یونیت کابینت

آنالیز یونیت یا صورت سفارش کابین ، برای ارسال درخواست ساخت کابینتها به کارگاه کاربرد دارد .

9036 0

فرم آنالیز درب و نمای کابینت

فرم آنالیز درب و نما یا صورت سفارش درب ، برای ارسال درخواست ساخت درب و نمای کابینتها به کارگاه کاربرد دارد.

11397 2
bg-corner