OK
کابینت بانک

ویزگی اتصال خوب در صنعت چوب


ویزگی اتصال خوب در صنعت چوب

یک اتصال خوب برای چوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 
یک اتصال  چوبی خوب

 امروزه با وجود شرایط اقتصادی و وضعیت بازار های کسب کار به خصوص در صنعت چوب که بازار هدف ما و بسیاری از اهالی کسب کار در این زمینه است بسیاری از افرادی که مشغول در این صنعت هستند به دنبال قیمت تمام شده می باشند که اولا بتوانند یک قیمت تمام شده پایین با بیشترین سود و کمترین هزینه هایه ممکنه را نصیب بازار هایه خود کنند پس اولین فاکتوری که این تولید کننده برای کمتر هزینه کردن در نظر میگیرد قیمت کم تمام شده در مواد اولیه است پس یک تولید کننده ترجیح میدهد تا کمترین هزینه را ببرد یکی از مهمترین فاکتور هایی که تولیدکننده برای خود ملاک قرار می دهد اتصالات مورد استفاده در محصول خود است اغلب تولید کنندگان بر این فرض هستند که باید از یک اتصالی استفاده کنند که قیمت بسیار پایینی داشته باشد ولی این تصور در مورد اتصالات به کار رفته در محصول اشتباه است زیرا یکی از مهمترین فاکتور هایی که میتواند فروش یک محصول را بالا ببرد همین فاکتور اتصال است با یک اتصال خوب یک تولید کننده میتواند محصول خود را به یک برند تبدیل کند چون در جوامع امروزی و با هوشیار شدن مصرف کننده در مورد انتخاب یک محصول با کیفیت ، تولید کننده میبایست از فاکتورهایی که در تولید خود که مهمترین آن اتصال است استفاده کند حال باید به نکته بپردازیم که آیا یک اتصال خوب باید چه خصیوصیاتی داشته باشد تا بتواند از لحاظ فنی بسیار کار آمد باشد:

اگر بخواهیم در ابتدای امر از خصیصه فنی اتصال چوب به چوب مناسب صحبت کنیم یکی از مهمترین خصیصه ها میتوان انعطاف پذیری در زاویه و نداشتن هیچ محدودیتی در طراحی ذکر کردیک اتصال کار آمد اتصالی است که این امکان را به شما بدهد که هم به راحتی این اتصال در قطعه کار زده شود و هم این امکان را بدهد تا بتواند با هر بار باز و بسته شدن به مشکلی برخورد نکند و همچنین این امکان را به مصرف کننده بدهد تا بدون هیچ دغدغه ای اتصال را باز و بسته کند یا بدون هیچ پیچیدگی محصول را باز کرده و به راحتی انتقال دهد این موارد میتواند از بارزترین خصیصه هایه یک اتصال خوب باشد که هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده این امکان را میدهد تا بتواند محصولی راعرضه کند که مصرف کننده از آن به راحتی استفاده کرده و حتی بتواند آن را به راحتی جابه جا کند.

یکی دیگر از مشخصه هایه یک انصال خوب ، قابلیت سیستم انبار داری و همچنین سره هم کردن یک محصول با یک نقشه ساده است با روز افزون شدن تکنولوژی دراین صنعت و همچنین شرایط اقتصادی بسیاری از شرکت هایه تولید کننده مایل یه تولید محصولی هستند که به راحتی انبار شده و بتوان به راحتی برای مصرف کننده ارسال شود و با قرار دادن یک نقشه مونتاژ ساده در بسته بندی این قابلیت به مصرف کننده داده شد تا به راحتی آن را مونتاژ کند این مزایا ، بسیار مناسب و اقتصادی بوده به گونه ای که برای صادرات از نقاط مثبت تلقی خواهد شد .ویزگی اتصال خوب در صنعت چوب

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر