OK

بايدها و نبايدهاي استفاده از ماشين ظرفشويي


بايدها و نبايدهاي استفاده از ماشين ظرفشويي

هنگام استفاده از ماشين ظرفشويي به اين نکات توجه کنيد


 1. بايد هنگام طراحي آشپزخانه ماشين ظرفشويي را جايي قرار دهيد که بتوانيد به راحتي ظروف را در آن بگذاريد و بيرون بياوريد.

ماشين ظرفشويي | استفاده از ماشين ظرفشويي | ماشين ظرفشويي توکار |

2. نبايد تمام بشقاب‌ها را رو به يک طرف بگذاريد. بشقاب‌ها را در قفسه‌ي پايين و نزديک به بازوهاي آب‌پاش بگذاريد. بشقاب‌هاي کوچک‌تر را جلو، و بشقاب‌هاي بزرگ‌تر را پشت ‌آن‌ها بگذاريد، تا آب به تمام بشقاب‌ها برسد.

3. بايد قاشق و چنگال‌ها را منظم بگذاريد. اگر قاشق و چنگال‌ها را بر اساس نوع آن‌ها منظم کنيد، هنگام بيرون آوردن ظرف‌ها وقت کم‌تري صرف خواهيدکرد. قاشق‌ها، چنگال‌ها، و چاقوها را مرتب کنار هم قرار دهيد به طوري که دسته‌هاي آن رو به بالا باشد، تا هنگام خارج کردن ظروف از ماشين ظرفشويي دست‌تان آسيب نبيند. اگر دسته‌ي قاشق‌ها رو به بالا باشد، تميز نخواهدشد. بنابراين قاشق‌ها را رو به بالا بگذاريد.

ماشين ظرفشويي | استفاده از ماشين ظرفشويي | ماشين ظرفشويي توکار |

4. نبايد ظروف را قبل از گذاشتن در ماشين ظرفشويي آب بزنيد. باقي‌مانده‌ي غذا را با دستمال کاغذي پاک کنيد. اگر قصد داريد ماشين ظرفشويي را همان‌روز روشن کنيد، آب زدن قبل از شست و شو هيچ لزومي ندارد و با اين کار فقط آب را هدر مي‌دهيد.

ماشين ظرفشويي | استفاده از ماشين ظرفشويي | ماشين ظرفشويي توکار |

5. بايد ماشين ظرفشويي را شب‌ها روشن کنيد. ميزان استفاده از برق شب‌ها کم‌تر، و تعرفه‌ي آن نيز ارزان‌تر است.

6. نبايد اول ظروف قفسه‌ي بالا را بيرون بياوريد. ––ممکن است ظروف طبقه بالا پر از آب باشند. اگر اول ظروف بالايي را برداريد، ممکن است آب روي ظروف خشک پاييني بريزد.


مترجم: مينا بنادکوکي/ کابينت بانک
منبع: realsimple.com

بايدها و نبايدهاي استفاده از ماشين ظرفشويي

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر