OK
کابینت بانک

کاشي هاي طرح مرمر و يکپارچه daltile


کاشي هاي طرح مرمر و يکپارچه daltile

کاشي هايي با ابعاد بزرگ که همه جا مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند...


اين کاشي ها در پانل 300*150 سانتي متر با زيبايي سنگ و انعطاف پذيري کاشي طراحي شده اند. اين کاشي هاي بزرگ را  مي توان براي روي ديوار، صفحه روي کابينت- و حتي کف پوش استفاده کرد. کاشي هاي datile در 8 طرح و رنگ مختلف و پليش شده موجود هستند.

پانته آ جهان باز/ کابينت بانککاشي هاي طرح مرمر و يکپارچه daltile

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر