OK
کابینت بانک

انواع اتصالات چوبي


انواع اتصالات چوبي

بررسي تخصصي انواع اتصالات چوب به چوب و اتصال ام دي اف

 
اتصالات در صنايع چوب

اتصال واژه اي است عربي و به معناي رسيدن واتصالات جمع آن بوده است و در اصطلاح چوب عبارتند از بند وبست دادن دو يا چند قطعه چوب در يکديگر ومقيد کردن آنها براي دست يابي به محصول چوبي مورد نياز از آنجايي که مي توان مصنوعات چوبي را يکديگر و يک تکه و يک پارچه تهيه نمود از اين روسعي مي گردد..

که با استفاده از قطعات چوب ومتصل نمودن آنها به يکديگر به لوازم و وسايل مورد نياز دست يافت. چوبهاي يک تکه را بدان لحاظ نمي توان در ساخت وسايل چوبي بکار برد که اولا:حجم ساخت و غير قابل حرکت در پاره اي از کار ها خواهند ثانيا:مسايل رطوبتي چوب همواره،براي مصنوعات چوبي مشکل افرين خواهد بود ثالثا:در بعضي از زمينه هاي کاري چوب در جهت راه وبي راه قرار خواهد گرفت و در نتيجه شکننده و غير قابل استفاده و از همه مهمتر ساخت با چوب يک تکه مستلزم قطر زياد وحجم زياد کار وهزينه بالا خواهد بود .و در پايان محصول توليد شده از زيبايي بر خور دار است ولي از مقامت واستحکام کافي بر خوردار نيست.و اساسا وسايل وابزار براي انجام اين قبيل امور در اختيار نيست.

علاقه روز افزوني  براي ساخت ساختمان هاي کنده اي در ميان افراد نواحي جنگلي ديده ميشود. اين طيف ساختمانها در بر گيرنده ي منازل ساده و کوچک تا ساختمان هاي بزرگ و دائمي ميباشد.

چوب يکي از اولين موادي است که بطور طبيعي و فراوان در دسترس بشر قرار داشته است.از اين رو تاريخ استفاده از آن به زمانهاي خيلي دور مي رسد.نا آشنائي انسانهاي قديم به ادوات مناسب جهت تبديل اين جسم،به طوري که تاريخ نشان مي دهد،مصرف آنرا محدود مي ساخته ولي با پيشرفت زندگي و امکانات بهتر تبديل چوب به صورت­هاي مختلف هر چه بيشتر توسعه يافته است.

بطور کلي مصارف چوب در گذشته هم شکل سنتي خود را حفظ کرده بود و از قرنهاي متمادي بدون تغيير وتحول چشم گيري در جوامع انساني رايج بوده است.اين مصارف شامل استفاده ازچوب در تهيه؛دسته افزار،گهواره،خانه سازي، تختخواب، نرده بام،وسائل کشاورزي،کشتي و قايق سازي،وسائل نخ ريسي و بافندگي،وسائل جنگي و شکار،ميز و نيمکت،دروپنجره سازي و گاري سازي،تابوت سازي و سوخت،بوده است.

تالار هاي بزرگ شوش وتخت جمشيد ديوارهاي سنگي وآجري داشت. اما با شبکه تو در تو وجالب وتيرهاي چوبي پوشيده شده بود. در سال 1938 تيرهاي ذغال شده به قطر 17 تا 25 سانتيمتر از زير خاک بيرون آورده شد. تيرهاي سقف روي ستونهاي سنگي يا چوبي قرار گرفته بود و در يکي از اين سنگها منقور داريوش مي بينيم که در روي تخت کنده کاري   شده اي که ضاهرا از چوب ساخته شده نشسته، ودر باريان را پذيرفته است در زمان پادشاهي ساسانيان 212 تا 615 ميلادي ووقتي که طاقهاي ضربي وگنبدي جانشين بامهاي تخت گرديد ميله مي شد به هنگام هجوم اعراب _در حدود 650 ميلادي حرفه چوب بري رونق فراوان گرفت مسجد ها اول داراي ستون وسقف چوبي بودند

درجه بندي چوب براي اتصال :

ميدانيم که تنه درخت مقداري معايب طبيعي رشد دارد که به چوب آلات استحصالي منتقل ميشود.مانند تابيدگي الياف ،گره ها و الياف عرضي يا مورب که از مخروطي بودن تنه ناشي مي شود.علاوه بر ان،معايب ديگري از قبيل پوسيدگي ،ترک وشکاف در چوب به وجود مي ايد. در معايب مقاومت و کيفيت چوب را کاهش مي دهد:به همين جهت بايد کيفيت مکانيکي چوب را با توجه به اين معايب تعين کرد. اين عمل را درجه بندي کردن چوب مي گويند .چوب الات را با در نظر گرفتن خوصيات ظاهري آنها درجه بندي مي کنند.اين روشي قديمي است که هنوز هم رواج دارد وبه درجه بندي بندي نظري معروف است.و براي آن قواعدي نيز تدوين کرده اند .امروزه در بعضي از کشور ها درجه بندي چوب آلات ساختماني سوزني برگان را با ماشين انجام مي دهند که علامت قردادي تعين مي کندد .و اين علامت را درجه بندي کننده روي چوب مي زند. که وسيله اطمينان در دادو ستد و کنترل کيفيت اجزاي ساختماني ساخته شده از آن است.

ضرورت اتصالات:

استفاده از اتصالات مي تواند در ساخت مصنوعات چوبي به سازنده کمک شاياني توجه اي نمايد. انواع سازه ها را مي توان به سادگي ساخت و اتصلات داراي ويژگيهاي زير مي باشد:

-استفاده از کمتيرين ميزان چوب

- استفاده از کمترين وقت

- ايجاد مقاومت بالا

- ايجاد زيبايي بيشتر وتنوع ساخت براي يک نوع محصول

- پايين بودن هزينه به پاس استفاده از چوبهاي با ابعاد کوچکتر

قديمي ترين وسيله اتصال قطعات چوب ميخ است . ودر اندازه و شکلهاي مختلف سر،بدنه و نوک توليد مي شود. شکلهاي نمونه از سر و بدنه انواع ميخ را مي توان در شکل ديد .

با توسعه کاربرد وسليل ماشيني بيشتر در خطوط توليد انبوه و فروارده هاي چوبي ،مانند چکش بادي،ساخت و مصرف ميخ هاي دو سر و عرضه ميخي خشاب شده به بازار رايج شد.

کاربرد ميخ روي اجزاي چوبي ساختمان محدئد به اتصلاتي است که در انها ضخامت عضو فرعي اتصال کم باشد مانند-کمبه کوبي و اتصال مهار بند به ستون هاي کلاف ديوار.

کاربرد پيچ در اتصال

چسبها موادي هستند که با به کاربردن آنها دو يا چند قطعه به هم متصل مي شود . .معمولا نجار،سريشم که از استخوان و تکه هاي چرم ساخته شده است به کار مي رود. براي کار هاي ظريفتر سريشم ماهي ترجيح دارد .سريشم حيواني از جوشاندن  قطعات استخوان ،پوست ، شاخ، سم، شيرو خون  حيوانات تهيه مي شوند .در شهرستانها شمال ايران تهيه  مي شود و کيسه هواي خاويار،ماده اوليه آنست.براي سريشم زدن نجار تعدادي قيد (گيره، پيچ دستي، تنگ) در اختيار دارد.

اتصالات از قديم ايام توسط صنعت گران و طراحان چوبي طراحي و بدست اجرا سپرده شده است و گذشت زمان اتصالات تکامل يافته واز انواع ساده و به انواع پيچيده و مستحکم تبديل گشته  وامروزه علاوه بر اتصالات که در گذشته بر روي چوب زده مي شد از اتصالات فلزي نيز استفاده مي شود،خوصصا در ساخت وسايل صفحه اي کاربرد اتصال دهنده مدرن حائز اهميت است.اتصالات در صنعت چوب بر سه دسته تتقسيم مي شود و اين سه دسته عبارتند از:

اتصال عرضي(پهلو به پهلو)

اتصال طولي(سر به  سر)

اتصال  گوشه اي يا زاويه اي

اتصالات عرضي:

ان دسته از اتصالات هستند که موجب تزايه سطح مي گردد بر اين اساس ناچار هستيم در اتصالات عرضي دو يا چند تخته در کنار يکديگر درز مي شوند و در محل درز بر روي آنها اتصال زده مي شوند وعبارتند از اتصال با درز ساده وپشت بند، اتصال قليف ،اتصال دوبل ، اتصال کام وزبانه جداگانه و اتصال نيم نيم .در اينجا قبل از اينکه اتصالات عرضي وانواع آن گفته شودبه اصل درز کردن چوب اشاره شود.از يک گونه و يک جنس  -ب-از چوب جوان با چوب جوان –ج- چوب پير با چوب پير

چون چوبها از لحاظ رطوبتي وگونه متفاوت هستند .همکشيدگي واکشيدگي متفاوت بر اين اساس سعي مي شودکه با رعايت گونه وجنس چوب نسبت به چوب جوان وچوب پير توجه کرد.

درون چوب با درون چوب وبرون چوب با برون چوب:درون چوب عبارتند از:قسمت مرده گياه که مواد زاينده گياهي آن در آن تجمع مي يابد وداراي رنگ روشن بوده،و قسمت زنده فعال گياه محسوب مي شود.

برون چوب عبارتند از: داراي رنگ روشن بوده وقسمت زنده فعال درخت محسوب مي شود.در نتيجه نمي توان اين دو چوب را در يک گونه کنار هم درز نمود چون داراي واکشيدي هاي نا مساوي مي باشند.لذا رعايت اين که درون چوب با درون وبرون چوب با برون چوب درز نمايد متصل نمايند در هر کارومصنوعاتي قابل توجه مي باشد

چوبهاي شعاعي با چوبهاي شعاعي و چوبهاي مماسي با مماسي که آن دسته از چوبهايي هستند که جهت برش آنها در تنه درخت ازبيرون به طرف مغز درخت مي باشد (هم جهت با پره هاي چوبي)و چوبهاي مماسي چوبهايي هستند که خط برش مماس بر دواير ساليانه ميباشد.

چوبهاي يک تکه را بدان لحاظ نمي توان در ساخت وسايل چوبي بکار برد. اتصالات از قديم ايام توسط صنعت گران و طراحان چوبي طراحي و بدست اجرا سپرده شده است و گذشت زمان اتصالات تکامل يافته واز انواع ساده و به انواع پيچيده و مستحکم تبديل گشته  وامروزه علاوه بر اتصالات که در گذشته بر روي چوب زده مي شد از اتصالات فلزي نيز استفاده مي شود.

خرپاها از مفيد ترين فرم ساختماني هستند که در انواع ساختمانها وماشينها به کار مي رود از لحاظ ساختمانهاي خرپايي،در مقابل نيروهاي واردآمده مقاومت بسياري دارند واز لحاظ اقتصادي نيز ساختن آنها مقرون به صرفه است .اتصال ميله هاي خرپاها به يکديگر چنانچه فلزي باشند ،به وسيله ميخ وپيچ انجام مي گيرد .وچنانچه خرپاي چوبي باشد،اتصالات آنها به سقفهاي با دهانه هاي زياد ونيز پله ها به کار مي برند سنگين ،مثل جرثقيلها،نيز از خرپا استفاده ميکنند.


انواع اتصالات چوبي
نويسنده :
تاريخ :
یکشنبه 24 دی 1396
نظر :
با سلام خدمت شما در مورد اتصالات چوبي و مقدمه اي که توضيح داده شده لطفا در مورد ابزار الاتي که براي اين قبيل کارها انجام ميشود را معرفي کنيد و روش کاربرد انها با تشکر

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر