OK
کابینت بانک

تصاوير يک خط توليد ام دي اف و نئوپان که فقط از يک جنگل متريال خود را تامين مي کند.


تصاوير يک خط توليد ام دي اف و نئوپان که فقط از يک جنگل متريال خود را تامين مي کند.

اين کمپاني در هندوستان از به روزترين فناوري ها و ابتکاري خاص براي تامين مواد اوليه استفاده مي کند . شرکت تسا ((BABطرحي جامع و همگام با جديدترين فناوري را براي ساخت تخته هاي ام دي اف و نئوپان در ايالت اوتارانکال هندوستان ، راه اندازي کرده است. لوازم و ماشين آلات اصلي کارخانه توسط  شرکت هاي Maier  آلمان و MEC امريکا تامين گرديده است .

ويژگي منحصر به فرد اين کارخانه اين است که براي نخستين بار جديدترين فن آوري پرس غلطکي - Roller Pressing Technology - را براي توليد پيوسته ام دي اف و فناوري پيش پرس - Prepress Technology - را براي تخته هاي خرده چوب مورد استفاده قرار داده است.

 

اين کارخانه با استفاده از آخرين فناوري ، در بردارنده خصوصيات خاصيست :

 

•  ​فن آوري "®ClassiFormer"  براي تشکيل لايه بسيار مسطح با خرده هاي چوب  ) مت -Mat (روي ورق  نئوپان که سطحي دقيق را براي  ميزان ذرات کوچک چوب فراهم مي کند . .


• دستگاه ساب هشت رأسي  "8 Head Sander"  که يک پرداخت کاري سطحي يکنواخت و غير موازي را ارائه مي دهند که آماده براي رنگ يا پوليش کاريست .
 

• چرخه کوتاه براي مرحله پيش از ورق کشي با 12 سيلندر فشار براي توزيع يکنواخت فشار و دما در طول صفحه غلطک
اين کارخانه درقلب منطقه درختکاري آگرو-وود (Agro Wood) واقع شده است. براي تغذيه اين کارخانه تنها از منابع درختکاري منطقه آگرو-وود  استفاده مي شود که به سرعت منابع آن براي توليد ام دي اف و نئوپان تجديد مي گردد .
چنين طرح هاي درختکاري به کشاورزان در توليد درآمد بيشتر و افزايش پوشش گياهي کشور کمک مي کند و منجر به کم شدن وابستگي به مناطق ديگر مي شود .

 
                سيد محسن مرتضوي / کابينت بانکتصاوير يک خط توليد ام دي اف و نئوپان که فقط از يک جنگل متريال خود را تامين مي کند.

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر