OK
کابینت بانک

کانتر آشپزخانه و انواع آن


کانتر آشپزخانه و انواع آن

آنچه بايد درباره کانتر آشپزخانه بدانيد را در اين مطلب بخوانيد...


 کانتر در لغت به معناي پيشخوان، باجه، گيشه يا ديواره و ميزي است که قسمتي را از قسمت ديگر جدا مي کند.
در آشپزخانه هم کانتر يا پيشخوان وجود دارد که در اصطلاح آميانه به آن اوپن آشپزخانه گفته مي شود. 
همانطور که مي دانيد آشپزخانه داراي تنوع بالايي در چيدمان است. برخي افراد روي ميز ناهارخوري غذا مي خورند و برخي از جزيره در آشپزخانه استفاده مي کنند، برخي ديگر به علت محدوديت فضا هيچ کدام از اين دو مورد را در آشپزخانه استفاده نمي کنند و از ميز اوپن و يا در مواردي کانتر، به عنوان ميز غذاخوري استفاده مي کنند. کانتر مي تواند هم کاربردي و هم دکوري باشد. 

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

شايد بتوان گفت که کانتر قلب آشپزخانه شماست، موقع آشپزي شما مي توانيد از کانتر براي آماده سازي مواد غذائي استفاده کنيد و اگر کانتر بزرگ باشد، مي توانيد از آن به عنوان ميز غذاخوري بهره بگيريد.

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

معمولا انواع مختلفي براي کانتر آشپزخانه وجود دارد که مهمترين آن :

کانترهاي چند منظوره:

اين کانترها مي توانند جزيره آشپزخانه هم باشند و معمولا علاوه بر ميز ناهارخوري، اجاق گاز و يا حتي سينک را روي خود دارند. کانترهاي چند منظوره مانند :

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه براي ميز کار

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه براي غذا خوردن

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر اوپن آشپزخانه

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|


کانتر سينک و گاز

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانترهاي آشپزخانه با قابليت جابه جايي:

اين نوع کانترها در حقيقت جزيره آشپزخانه کوچک هستند که مي توان آنها را به راحتي جابه جا کرد و هر جا که نياز بود قرار داد.

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه با دسترسي آسان:

اين نوع کانترها به منظور کارايي بالاتر و بهتر طراحي شده اند:

کانترهاي باز و بسته شو

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانترها با قابليت تغيير ارتفاع

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانترهاي تزئيني:

اين کانترها به گونه اي طراحي شده اند که علاوه بر زيبايي و خاصيت دکوري بودن، کارايي هم داشته باشند. اين کانترها مي توانند داخل خود لامپ LED داشته باشند و يا از جنس چوب طببيعي و يا کورين باشند . مدل هاي مختلف ديگري هم براي اين کانترها وجود دارد که مي توانيد تصاوير آنها را ببينيد.

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر داراي LED

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر با چوب طبيعي

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر کورين

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

ساير مدل ها

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|

کانتر آشپزخانه| کانتر آشپزخانه چند منظوره | کانتر| کابينت بانک|


پانته آ جهان باز/ کابينت بانک
مقاله تاليفيکانتر آشپزخانه و انواع آن
نويسنده :
حسين
تاريخ :
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
نظر :
زيبا جذاب و مفيد - ممنون

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر